Begeleid zelfstandig wonen in Eindhoven

Bij Begeleid Wonen staat het wonen in al haar facetten centraal. Na een kennismakingsperiode stelt de jongere samen met de begeleiding een begeleidingsplan op. In dit plan staat vermeldt aan welke doelen de jongere wil gaan werken en de manier waarop. Het centrale doel is de zelfredzaamheid te verhogen.

Leerdoelen kunnen voor de volgende levensgebieden worden opgesteld:
 • FinanciĆ«n
 • Werk & Opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Activiteiten dagelijks leven (ADL)
 • Maatschappelijke participatie
 • Sociaal netwerk
 • Justitie
Het persoonlijke begeleidingsplan vormt de leidraad van de begeleiding. De hoeveelheid uren die dagelijks kunnen worden ingezet aan begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en indicatie.

Wil je meer informatie over Woonbegeleiding in Eindhoven? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen.
Begeleid zelfstandig wonen Eindhoven overleg

Begeleid zelfstandig wonen Eindhoven financieel

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.