Wachttijd


Begeleid wonen in Eindhoven

Een woonplek met begeleiding op maat voor jongeren met een vorm van autisme, ADHD en/of psychosociale problemen. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een woonvorm waarbij jongeren zo prettig en zelfstandig mogelijk wonen in een woonwijk met ondersteuning waar nodig.

Begeleid Wonen werkt nauw samen met woningcorporaties Trudo, Woonbedrijf en ‘Thuis (ook gevestigd in Eindhoven) m.b.t. de huisvesting van onze jongeren. Sinds 2006 biedt Begeleid Wonen in Eindhoven deze combinatie van wonen en begeleiding aan. Inmiddels beschikken wij over meer dan 25 woningen waar 1 tot 4 jongeren per woning de mogelijkheid krijgen om met begeleiding (meer) zelfredzaam te worden.

De begeleiding wordt gefinancierd door bijvoorbeeld de Wmo en de Wlz. Onder aan deze pagina meer informatie hier over.

De gebruikerskosten van de woning (huur, gas, water, licht etc.) dienen betaald te worden door de jongeren zelf. Middelen hiervoor kunnen zijn; inkomsten vanuit werk en/of ondersteuning vanuit het netwerk, een studiefinanciering of een uitkering.

Wonen met begeleiding

Woonplek met autismebegeleiding

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.