Privacyrichtlijnen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Begeleid Wonen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van ons contactformulier of deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Begeleid Wonen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Begeleid Wonen zal de persoonsgegevens via dit contactformulier ingevuld niet langer dan 6 weken bewaren.

Delen met anderen

Begeleid Wonen deelt de gegevens uit het contactformulier niet met derden.

In kaart brengen websitebezoek

Begeleid Wonen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om te navigeren naar pagina’s op sociale netwerken. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij verwerken.

Uw rechten betreffende gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft kunt u een schriftelijk verzoek indienen hiervoor.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@woonbegeleiding.com
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Begeleid Wonen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt uw verzoek schriftelijk richten aan:

Begeleid Wonen
Postbus 2157
5600 CD Eindhoven
0031(40) 2566033
info@woonbegeleiding.com

Beveiliging

Begeleid Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@woonbegeleiding.com. Begeleid Wonen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Periodiek wijzigende wachtwoorden op alle gegevensdragers
 • Bevorderen van deskundigheid van medewerkers op dit gebied.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyrichtlijnen aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en nieuwe versies zijn voorzien van een datering welke de voorgaande privacyrichtlijnen beëindigt.

Versie Privacyrichtlijnen Begeleid Wonen 26 februari 2019.


Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.